Menighetsrådet, 2011-2014:

 

Audhild Kaarstad (sokneprest)

Arild Bogen (leder og representant i Fellesråd)

tlf.: 46791708

Tove Anita Reitan (nestleder og i TOL-utvalget)

Runar Andersen (kasserer, sitter ikke i MR)

Tone Bogen (sekretær i MR)

Kirsti Witsø (gudstj.utv. og vara til Fellesråd)

Silje T. Talmo (representant i Fellesråd)

Frode Johnsen (vararepresentant til Fellesråd)

Isabell van Ball (vara og i TOL-utvalget)

Pernille Skistad (vara og i TOL-utvalget)

Hilde Johannessen (vara)

John Kåre Hamre (vara og i gudstj.utvalget)

Heidi K. Baban-Olsen (vara og leder av Kunst & Utsmykning)

 

 

Menighetsarbeid:

Inger Lise Hetty (Åpent-hus-medarb. og Formiddagstreff)

Signe Tande (Åpent-hus medarb. og Formiddagstreff)

Anna-Fredrikke Jenssen (Åpent-husmedarb.), Formiddagstreff Anne Marit Weum (Åpent-husmedarb. og formiddagstreff)

Marry Anne Bogen (Åpent-husmedarb. og formiddagstreff)

Rolf&Inger Steen (alt-muligmedarb.)

Kirsti Talmo (guide)

Thorbjørn Talmo (guide)

Håvard Tajet (Kunst&Utsmykning)

pluss mange flere!

Mona Ødegård (representant i menighetsbladredaksjonen)

 

Vestfossen kirkelige kulturforum:

Wiggo Nilsson - leder

Runar Andersen - sekr./kass.

Veslemøy Talmo -

medlem.

Arild Bogen - medlem

Lasse B. Andersen - medlem

Bård Henni Siegwarth - medlem

Petter Anton Næss - medlem

 

 

Våre ungdomsmedarbeidere!

 

 

Petter Hanseid er ungdomsklubbleder - ungdom fra 8.-klasse og oppover.  Linn Margrethe Sollie Hardang har jobben som leder av "Vår internasjonale tweensklubb" - 5.-, 6.- og 7.klassinger.  Vi ønsker dem lykke til i arbeidet! 

 

 

Diakoniarbeid

Kan du tenke deg å avsette litt av din tid til diakoniarbeid?  Har du tid til overs og kan tenke deg å delta i medmenneskelig omsorgsarbeid?  Ta kontakt med diakon Kurt Homme på tlf. 32 35 26 54 eller pr. mail: diakon@eiker.kirken.no eller post@vestfossenkirke.no

Vi har mange jern i ilden og trenger hjelp fra tid til annen av velvillige hender!

 

                        

Menighetsrådet - høsten 2012 til høsten 2015

 

Bak fra venstre: Tone Bogen (sekr.), Silje T. Talmo, John Kåre Hamre og Isabell van Ball.  Foran f.v.: Kirsti Witsø, Heidi K. Baban-Olsen, Arild Bogen (leder), Tove A. Reitan (nestleder) og Frode Johnsen. 

 

 

 

 

 

 

 

vestfossenkirke.no © 2009