Juryen har tildelt kunstneren Pål Vigeland oppdraget med utsmykning av kirken!  Vi avventer endelig svar fra Tunsberg bispedømme på søknaden vår.

I menighetsrådets kunst- og utsmykningskomité sitter:

Heidi K. Baban-Olsen - leder

Håvard Tajet

Arild Bogen

Sokneprest Audhild Kaarstad

Facts om kirken!

- Vestfossen kirke ble vigslet av biskop Laila Riksaasen Dahl 29. august 2010.

- Grunnsteinen ble nedlagt av biskopen 14. februar 2010.

- Første spadetaket ble tatt av biskopen på kirketomta 1. juni 2009.

- Kirken tegnet av Arkitektkompaniet A/S, Drammen (arkitektene B.

  Ågedal og  V. Vesetrud)

- Prosjektledelse: Raddum A/S, Hokksund

- Hovedentreprenør: Bøhmer A/S, Kongsberg

- Byggetid: 14 måneder

- Total kostnad:  I overkant av 34 millioner.

- Bygget i betong, murstein, tre og glass.

- Rommer kirketorg, kjøkken, toaletter, menighetssal, undervisningsrom, garderobe, 4 kontorer, møterom, kirkerom med galleri, lagerrom, teknisk rom og trapperom.

- Frittstående støpul (klokketårn) med Vestf. Kapells kirkeklokke fra 1902.

- Kirken rommer (med kirketorget) 400 personer.

- Kirken har enkel utsmykning: Trekors på fondveggen (laget av Hans Horne), to slipesteiner fra ”Kollergangen” i tidligere Vestfos Cellulose utgjør alteret (glassplate på overflaten), enkel døpefont (fra Vestf. Kapell), enkelt dåpslys (fra Vestf. Kapell), elektronisk orgel (fra Vestf. Kapell) og lesepult (skjenket av Harry J. Moen).

- Altertavle (skåret i alabast) fra rundt 1500-tallet, som har stått i kapellet (tidligere Haug kirke), skal monteres på en vegg i kirken.  Utsmykningskomiteen arbeider med å finne den rette plassen.

- Flygel (Bøsendorfer) i ultraklassen.  Skjenket av Ø.E.Kommune og Musikkens Venner til innvielsen.

- Vestfossen krk. er en arbeidskirke.  Her arrangeres gudstjenester (3 søndager i måneden), møter av forskjellige slag i kirkelig regi, konfirmantundervisning (4 grupper dette år), ”Åpent Hus”, ”Formiddagstreff”, kultursamlinger, konserter, selskapsutleie, utleie til skole,  osv.

- Gravkapell (ennå ikke tatt i bruk), frittstående.  Kan også brukes av andre konfesjoner og human-etikere. 

 

 

Bilder av Vestfossen kirke med tanke på liturgiske møbler!

 

Vestfossen kirke med klokketårnet i forgrunnen.

Kirkerommet med koret og alteret i bakgrunnen.

Koret sett fra galleriet.

Koret sett fra galleriet. Ingen liturgiske møbler er ennå på plass!

Kirkerommet sett fra koret.

Nåværende døpefont med dåpskanne og dåpsfat.

Dåpsfat og dåpskanne fra 1865

Gammel altertavle (ca. 1500) skåret i alabast med skytshelgener på hver side.

Koret med korset på fondveggen.

Lampetter på veggene.

Hengende lamper i det runde taket.

 

Symbolbruken i Vestfossen kirke

KLOKKETÅRNET

Klokketårnet, som er den høyeste og kanskje mest synlige delen av kirken på avstand, har en korsform med to tverrbjelker som peker mot de fire verdenshjørnene øst-vest og nord-sør. Dette symboliserer at korset er et “veikryss” på livsveien for alle verdens mennesker – der alle som vil kan motta forsoning med Gud, som er det sentrale kristne budskapet.

Det at korset står ved siden av adkomsten symboliserer at dette er et frivillig tilbud og at kirken skal være åpen for alle som vil lytte- både tvilende og troende.

Kirkeklokkene kaller folk inn for å lytte, men i sammenheng med det korsformede tårnet symboliserer de her også forkynnelsen av evangeliet – de gode nyheter for alle mennesker.

Bruken av rustrødt cortenstål kan symbolisere det blodstenkte korset.

Kristus ble korsfestet utenfor Jerusalems bymur slik at det som skjedde omfatter alle slags mennesker og handlinger. I denne sammenheng kan uterommet foran “muren” symbolisere et slikt grenseland og her tillate andre kulturelle tiltak, kunstneriske installasjoner osv (jfr ideen om en skulpturpark)

 

ADKOMSTVEI OG INNGANGSDØR

Kirkens beliggenhet inne på tomta – der forlengelsen av inngangen og kirkebakken danner en hovedakse i anlegget – gir avstand nok mot skolegata til å kunne illustrere pilegrimenes reise på veien mot målet: fra fortidens skapelse og kaoskrefter (symbolisert ved et utendørs vannspeil) til fremtidens oppstandelse og fullendelse (som billedlig sett befinner seg ute bak alteret) via nåtidens handlinger og fellesskap inne i kirkerommet.

Den lange og rette veggen i akse A danner en veldig tydelig og artikulert mur med smale åpninger. Dette kan være et bilde på Guds beskyttelse og omsorg i denne verden og skillet mellom det profane og det hellige.

Omkring selve inngangen trekker muren seg litt til side slik at vindfanget (hoveddøren) befinner seg både innenfor og utenfor denne muren. Inngangspartiet er relativt høyt og står i en vertikal visuell kontrast til den lange muren. Døren er massiv og tydelig, men med rikelige omkringliggende glassfelt som synliggjør hovedinngangen og signaliserer velkomst og varme.

“Døren” er et velkjent bibelsk billedbegrep; baldakinen kan være en “utstrakt hånd” og vindfanget den første “tilflukt” mot stormene der ute.

Veien, reisen eller vandringen markeres også inne i kirketorget gjennom forhøyning i taket, inn til selve kirkerommet. I denne sammenheng blir dette en billedgjøring av utsagnet “Jeg er veien, sannheten og livet…” – at det kristne livet er en vandring eller pilegrimsreise i Kristus. Oldtidskristne kalte seg selv “de som vandrer på veien” før kristennavnet eller pilegrimsbegrepet ble tatt i bruk.

 

KIRKEROMMET

Mens adkomsten uttrykker veien, tiden og retningen gjennom livet, ønsker vi at kirkerommets utforming mer skal være et uttrykk for fellesskapet med hverandre og Guds nærvær. (Nuet)

De massive veggene og takets runde form gir rommet et tidløst uttrykk – et sted for kontemplasjon, stillhet, fordypelse, ettertanke, samvær med Gud og hverandre. Den gjennomgående horisontale lysspalten i taket gjør at bevegelsen i rommet først og fremst er rettet oppover mot lyset, som er tilbedelsesretningen. Det runde taket kan symbolisere en røkelsesskål med bønner, tilbedelse og lovprisning som stiger opp til Gud.

Rommets tolv søyler symboliserer de tolv apostlene (grunnvollene/læren) og utgjør de faste, uforanderlige elementene i rommet. De massive veggene, kun med smale lysspalter, forhindrer forstyrrende sanseinntrykk. Sammen med det sirkulære taket og apsisdelen er alt dette med på å skape den roen rommet trenger. Alle andre innredningselementer bør bidra i samme retning, også belysningen og de kunstneriske installasjonene.

 

 

 

vestfossenkirke.no © 2009